downlo نگاهی به دورخداد جالب درباره میهن....................سهیک - گاهنامه
X
تبلیغات
زولا

گاهنامه
شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حائل / کجادانند حال ماسبکباران ساحل ها
آخرین مطالب

یکم...............دوزندانی>>>> احمدباطبی وشهرام جزایری عرب

احمدباطبی که بخاطربرسردست گرفتن پیراهنی خونین هفت سالست درزندان بسرمیبرد دراثرفشارروحی- روانی مسئولین زدان دچارسکته خفیف مغزی گردید و مامورین زندان تن نیم جان اوراباپای زنجیربسته! باشش مامورمسلح به بیمارستان تجریش بردند!!

وشهرام جزایری عرب که بادزدی های کلان وسواستفاده های مالی به یک سوپرملیارد تبدیل شده بود که درسایه قدرت مالی به مسئولین ازصدرتاذیل رشوه داده بود ازدست مامورین گریخت واکنون فراریست!!...

دوم..........احمدی نژاد واکبرگنجی دوروی یک سکه..

احمدی نژاد دررشت:: آنها ( غرب) غنی سازیشان رامتوقف کنند تاماهم متوفق نمائیم.

واکبرگنجی درتورنتو::: نمی شودکه برخی بمب اتمی داشته باشند وبه دیگران بگویند نمی توانید داشته باشید.. یاهمه باید داشته باشند ویاهیچکس نباید بمب اتمی دراختیارداشته باشد!!........... (ویاچیزی توی همین مایه ها)

نکته جالب اینجاست که اگرچه جناب گنجی اپوزسیون احمدی نژاد لقب گرفته ولی حرفهایشان دربالا تقریبا یکی است!!!

 

نوشته شده توسط (سهیک ) [ 2 اسفند 1385 ] [ 07:28 ب.ظ ]
موضوعات وب
آرشیو ماهانه
لوگو و بازدید
گاهنامه
تعداد بازدیدکنندگان : 116196


website counter