downlo ایران کجاست ؟.............. سهیک آگوست 2013 - گاهنامه
X
تبلیغات
زولا

گاهنامه
شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حائل / کجادانند حال ماسبکباران ساحل ها
آخرین مطالب

ایران کجاست ؟            سهیک اگوست 2013-08-05

 

ایران کجاست ؟

 پشت ناپیدای کوه های تاریخ

درپشت ابرهای قرون

آنجا که تیر آرش برزمین نشست

ایران بهترین ونزدیک ترین است ... مادر است

گاهگاهی این مادر بیمار می شود

دربستر تاریخ بستری

اما دوباره به همت جوانانش

به کوشش دوستدارانش دوباره از بستر برمی خیزد

ایران امروزه تکثیر شده است

ازغرب وشرق  تا شمال وجنوب

هرکجا که نشانی از زندگی است

درشهر وکوچه هایش پچ پچ زبان پارسی بگوش می رسد

ایران راباید دوست داشت " همچنان هوا "

وبدان عشق ورزید " همچنان مادر "

این سرزمین دیرپا اما دشمنان همیشه درکمین بسیار داشته است

آنها که به قصد دسترسی به آب وگل وتاریخ وزیبایی

واز حسادت کور بدان تاختند

کشتند _ ویران کرند _ سوزاندند

وسر انجام یا عقب نشستند ویا گریختند

ایران اما ماند ومی ماند چون " نوروز " دارد

وقتی بهار می آید غرق شکوفه وزندگی می گردد این " کهن دیار "

ایران کجاست ؟

درقلب مهربانان جهان

آنانکه قدر شعر وگل ولبخند وموسیقی

ورنگارنگی اقدام وفرهنگ ها را خوب می فهمند

ایران در بن وپی کره زمین است

ودرژرفناهای تایخ  " ریشه " دارد

نابخردان  این خاک زرنگار را به بمب وموشک تهدید می کنند

گوئیا تاریخ نخوانده اند

ایران " شیر " خفته و آرام است

اما وای به روزی که اورا بیازارند

در آنروز " ایران " همه جا هست

از شرق تاغرب _ ازشمال تا جنوب جهان

به محدوده این شیر آرام وبی نهایت بردبار

نزدیک نشوید که تنها خبر نابودی تان برفراز خواهد گشت

ایران کجاست  ؟ درقلب ملیونها ایرانی درجای جای کره خاکی

سهیک _ اگوست 2013 / 66 


نوشته شده توسط (سهیک ) [ 14 مرداد 1392 ] [ 09:10 ب.ظ ]
موضوعات وب
آرشیو ماهانه
لوگو و بازدید
گاهنامه
تعداد بازدیدکنندگان : 116196


website counter